Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Actualidade deportiva:REUNIÓN DOS CLUBES DA COSTA EN VIMIANZO:

Coa asistencia do Presidente da F.G.F. Sr. Louzán, o Vicepresidente, Sr.  Villamisar, a Secretaría da Mutualidade de Futbolistas, Sra. Carme María e o Secretario Xeral da F.G.F. Sr. Diego Batalla, celebrouse na noite de onte en Vimianzo, a reunión convocada pola propia Federación cos clubes da COSTA, para tratar varios temas relacionados coa Mutualidade de Futbolistas e coas licencias federativas dos futbolistas estranxeiros.

Acudiron a citada reunión, dos 35 equipos convocados, os representantes dos 15 clubes costeiros seguintes:

CD Baio, SCD Malpica, SD Ameixenda, Buño, SD, Cabana SD, SD Castriz, UC Cee, SCRD Esteirana, SD Fisterra, Mazaricos CF, Ponteceso SD, CF Porteño, Volantes de Baño, SP. Zas, e CD Nantón.

Abriu a reunión o Vicepresidente Sr. Villamisar, dando as grazas aos asistentes por acudir, cedendo a continuación a palabra a Secretaria da Mutualidade, Sra. Carme María,  a cal explicou todo relacionado coa asistencia médica, facendo unha precisa distinción do que debe ser unha atención urxente a de unha  consulta médica ordinaria.

Dentro da atención urxente debe distinguirse o que é unha urxencia vital, dunha lesión hospitalaria ordinaria, pero que non esta calificada de vital aínda que precisa atención urxente. En ambos casos, hai que presentar en primeira estancia a licenza  federativa, logo a posteriori  enviar parte de accidente e acta arbitral. O cadro de centros hospitalarios figura incluído na Web da FGF. Deben ter moi en conta tanto os futbolistas se van sos, coma os directivos acompañantes, de solicitar no hospital, xustificante da asistencia, tanto que conleve baixa médica coma que non, para despois poder xustificar ante a Mutualidade ou Federación en caso de que se lle reclame.

Para os que acudan consulta ordinaria, é dicir, que non sexa unha actuación “urxente”, debe irse antes de que pasen sete días dende que se produciu a lesión, tamén con licenza federativa e parte de accidente tamén con acta arbitral (se foi nun partido) ou declaración xurada do adestrador (se foi en adestramento), nambos casos, debe acudirse aos centros que figuran na Web da Federación.  

Incorpóranse dúas novidades no cadro de hospitais e centros, que aínda non están na Web, que son o Hospital de Cee e a clínica de Vimianzo del Dr. D. Juan Garrido.

Igualmente se informou das prestacións que poden recibir os futbolistas, que son: en caso de internamento hospitalario, todos os medicamentos que sexan necesarios para a súa recuperación mentres estean ingresados. Ademais, en caso de INCAPACIDADE, recibirán as indemnizacións por Baremo, Parcial, Total, Absoluta e Gran Incapacidade, estas sempre valoradas por un tribunal médico.

Unha vez terminada a actuación da Secretaria da Mutualidade, fixo uso da palabra o Sr. Louzán, Presidente da FGF, na que lles comunicou aos clubes, que, a partir da tempada 2016/17, estes terán que estar cubertos, nos partidos que se celebran nos seus campos, por unha póliza de Responsabilidade Civil, que poderán contratala os propios clubes ou acollerse a unha que xa ten apalabrada a F.G.F., a esta xa se poderán acoller todos os clubes que o desexen a partir do 01-01-16, o custo da mesma será entre 165  e 185 euros, o prezo real entre estes será informado pola Federación ao longo deste mes do Nadal.

A continuación tamén fixo uso da palabra o Secretario Xeral Sr. Diego Batalla, este referiuse a inscrición das licenzas federativas dos rapaces estranxeiros, das cales, a Federación está habilitando unha ficha provisional para que os futbolistas poidan aliñarse e disputar partidos sen ter que aportar tanta documentación como esixe a R.F.E.F.

Importantísimo:        Non aliñar ningún futbolista con baixa médica, pois é causa da perda do partido.

AGORA E SEMPRE COA SCD MALPICA!