Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Modificacións económicas da RFGF:MODIFICACIÓNS ECONÓMICAS INTRUDUCIDAS POLA RFGF DURANTE A PRESENTE TEMPADA 2019/2010, MEDIANTE A CIRCULAR Nº 9 E QUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE NA ECONOMÍA DOS CLUBES AFECCIONADOS E DE FÚTBOL BASE:
- - - - - - - - - - - - - -
AMOESTACIÓNS CATEGORÍAS:                              ANTES:     AGORA:    DIFERENCIA:
1ª GALICIA                                                                                    00                   3                           3 EUROS
2ª GALICIA                                                                              00                   2                           2     Id.
  GALICIA                                                                                   00                   1                           1     Id.
Xuvenís, Cadetes e Infantís                                                 00                   1                           1     Id.
Adestradores, Directivos, Auxiliares etc.                   00                   0                           0      -
- - - - - - - - - - - - -
SANCIÓNS COMITÉ, CATEGORÍAS:
1ª GALICIA                                                                    5                6                     1 EUROS
2ª GALICIA                                                                    4                5                     1    Id.
3ª GALICIA                                                                    3                4                     1    Id.
Xuvenís, Cadetes e Infantís                                         2                3                     1    Id.
Adestradores, Directivos, Auxiliares etc.                    7                10                   3    Id.
- - - - - - - - - - - - - -
COTAS DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPACIÓN DOS CLUBES NAS COMPETICIÓNS:
1ª GALICIA                                                                    90              150                 60 EUROS
2ª GALICIA                                                                    60              100                 40    Id.
3ª GALICIA                                                                    30              50                  20    Id.
CATEGORIAS BASE                                                       25              50                  25    Id.
- - - - - - - - - - - - - -
COTAS POLA XESTIÓN DE LICENZAS FEDERATIVAS (FICHAS):
1ª, 2ª e 3ª GALICIA                                                       3               4                     1  EUROS
Xuvenís,                                                                          2               3                     1    Id.
Cadetes e Infantís                                                          1               2                     1     Id.
Adestradores e Delegados                                            3               5                     2     Id.

    Tamén se incrementan ás cotas por incomparecencias e retiradas da competición en cantidades que oscilan entre os 1.350 Euros e 600, segundo a categoría. Igualmente se incrementan as contías por reclamacións ou recursos, (50 e 100 Euros).
    Moi importante: Por primeira vez na historia do fútbol en Galicia, os clubes terán que liquidar ás débedas que teñan coa RFGF (Amoestacións, Sancións, Xestión de fichas, Seguros etc.) en dúas veces, (antes sempre a final da tempada) pois agora, unha a 31-12 de cada tempada (ANTES DO 31 -01) e outra ao final da tempada.
ESTAS CANTIDADES SON INDEPENDENTES DAS COTAS DA MUTUALIDADE, QUE TAMÉN AUMENTARON ESTA TEMPADA.

AGORA E SEMPRE COA SCD MALPICA!