Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

martes, 17 de marzo de 2020

QUEDAMOS NA CASA?Q U E D A M O S  NA  C A S A ?


E U   S I !
T I  T A M E N ?

POR SUPOSTO!  E NON SÓ UN DÍA, DOUS OU TRES... OU OS QUE FAGAN FALLA... DANDO CUMPRIMENTO E OBECENDO AO PUBLICADO POLO GOBERNO DE ESPAÑA NO BOLETIN OFICIAL DO ESTADO, AO PRESIDENTE DA COMUNIDADE AUTONÓMICA E Á REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL.

TODOS UNIDOS VENCEREMOS A ESTE P. VIRUS! (COVID-19)

AGORA E SEMPRE COA SCD MALPICA!