Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

miércoles, 20 de junio de 2018

ASEMBLEA DE SOCIOS DA SCD MALPICA:


     SEGUNDO ME COMUNICA OS SEÑORES PRESIDENTE E SECRETARIO DA SCD MALPICA; MANUEL SUÁREZ COTELO E FERNANDO COUTO GARCÍA:
  
 O VINDEIRO SÁBADO, 23-06-18, ÁS 20:30 HORAS EN PRIMEIRA CONVOCATORIA E ÁS 21:00 HORAS, EN SEGUNDA, Á XUNTA DIRECTIVA DA SCD MALPICA, CONVOCA ASEMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS, CO SEGUINTE ORDE DO DÍA:

 1º.- CONTAS DE INGRESOS E GASTOS DA TEMPADA 17/18.

2º.- CESE DE FUNCIÓNS DA ACTUAL XUNTA DIRECTIVA.

3º.- CONVOCATORIA DE NOVAS ELECCIÓNS PARA PRESIDENTE OU TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS SE OUBERA CANDIDATURA/S.

4º.- ROGOS E PREGUNTAS.

 AGORA E SEMPRE COA SCD MALPICA!