Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

miércoles, 8 de julio de 2015

Xuntanza dos clubes da costa coa FGF:

Na tarde-noite dodía 07-07-15, celebrouse no polideportivo de Baio, a acostumada reunión dos clubes da "costa" cos membros da FGF, para programar os grupos de competición da temapda 2015-16.

Por parte federativa, acudiron o Presidente, Vicepresidente, Vicesecretario e o Xefe do Servizo de Licenzas.

Por parte dos clubes "costeiros", asistiron os representantes de 22 clubes, dos 40 que compoñen a zona da costa.  

Fixeron uso da palabra, primeiramente o novo Presidente da Federación Sr. Louzao, que explicou as novidades que pensan realizar en beneficio dos clubes, Mutualidade, árbitros, cambios no regulamento de competición etc.

Logo fixo uso da palabra o Xefe de Licenzas, Sr. Juan Carlos, sobre a nova regulamentación que obriga a FIFA, a presentar coas Licenzas dos futbolistas de nacionalidade extranxeira.

Posteriorrmente, o Vicesecretario Sr. Benxamín Amido, dou lectura da composición dos grupos da "costa" para a vindeira tempada 2015/16, que quedan conformados segundo se detallan nos seguintes cadros que a continuación se expoñen:

     AGORA E SEMPRE COA SCD MALPICA!