Libros

Libros
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

sábado, 18 de marzo de 2017

RETOMAMOS DE NOVO PARCIALMENTE, A INFORMACIÓN NESTE BLOGUE, SÓ 
SUPEDITADO, ÁS COMPETICIÓNS NAS QUE PARTICIPE A SCD MALPICA. 
A PARTIR DESTA DATA PUBLICAREMOS OS RESULTADOS E CLASIFICACIÓNS DA "LIGA DA COSTA" (2ª AUTONÓMICA, GRUPO 2º) E PRIMEIRA INFANTIL (PIZZA MÓVIL) GRUPO 2º, (COSTA).
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -